vw way to zero

Way to ZERO

Bærekraftig ressursbruk og utfasing av fossile energikilder er blant de største utfordringene i vår tid. Volkswagen skal være en pådriver for at verden når målene i Paris-avtalen. Innen 2050 skal Volkswagen være et CO2-fritt konsern. 

Les mer om vår Way to ZERO:

  • Volkswagen satser for fullt på elbiler, og har i den anledning satt flere delmål. Målet er å øke andelen elbiler til 80% i Europa innen 2030. 
  • Way to ZERO har fire kjerneområder der vi ønsker å unngå eller redusere CO2-utslipp.
  • Reduserte utslipp fra produksjonen er den største utfordringen på lengre sikt. 
vw way to zero logo

Milepæler på vår vei mot målet

Grunnlaget for Way to ZERO er Volkswagens strategi ACCELERATE som endrer hvordan elbiler produseres og selges i fremtiden. Den innebærer flere delmål for produksjonen med en gradvis overgang til produksjon av kun elbiler. Innen 2025 skal 30% av biler produsert i det europeiske markedet, være elbiler. I 2030 skal andelen elbiler være 80%. 

I tillegg skal Volkswagen innen 2030 ha redusert CO2-utslippet per bil med 40% sammenlignet med utslippene i 2018. I bilens totale livsløp betyr dette en reduksjon på ca. 17 tonn CO2 per bil.

Fire kjerneområder for fremtidens mobilitet

Vi vil redusere og eliminere CO2-utslipp ved hjelp av en rekke tiltak og kompensere for det resterende CO2-utslippet fra produksjonen. For eksempel kompenserer Volkswagen CO2-utslipp fra produksjonen av ID.3 og ID.4

Planen er at andelen elbiler produsert på det europeiske markedet skal være 80% i 2025. Samtidig vil vi redusere og eliminere CO2-utslipp ved hjelp av en rekke tiltak og kompensere for det resterende CO2-utslippet fra produksjonen. Vi har fire fokusområder:

  • Flere elbiler i modellutvalget
  • Kutte karbonutslipp fra forsyningskjede og produksjon, inkl. logistikk
  • Bruk av grønn energi under og etter produksjon
  • Gjenvinning av biler, inkl. batterier
Illustrasjon: en stor stikkontakt foran en vw id3

Elektrifisering av modellutvalget

Det første området er å øke andelen elbiler i modellutvalget ved hjelp av den modulbaserte elbilplattformen MEB. Denne bilkonstruksjonen er spesialutviklet for elbiler og gjør det mulig å produsere elbiler med lang elektrisk rekkevidde og romslig plass i kupeen. 

Det vil komme flere elbiler de neste årene. Planen er å lansere minst én modell hvert år. I 2025 er planen å lansere ID. 2all, en kompakt småbil.

Illustrasjon: frontrute, dør og felger til vw id3 plassert foran vindmøller

Kutte karbonutslipp i forsyningskjede og produksjon

Det andre fokusområdet for Way to ZERO innebærer kutt i karbonutslipp i hele Volkswagens forsyningskjede og produksjon. Dette er et viktig område som står for rundt halvparten av CO2-utslippet til en elbil. 

Målet er å redusere CO2-utslippet fra produksjonen med 50% innen 2030 sammenlignet med 2018 i tråd med programmet Zero Impact Factory (ZIF). Bilfabrikkene bruker allerede 100% ekstern strøm fra fornybare kilder.

Les mer om grønn strøm

For å kutte karbonutslippet ytterligere vil vi i større grad bruke deler i bilene med lavere karbonavtrykk i forsyningskjeden. Dette gjør CO2-regnskapet enda bedre. Et annet viktig punkt er bruk av grønn strøm i forsyningskjeden, blant annet i den energikrevende produksjonen av battericeller. I den internasjonale Global Battery Alliance har leverandørene av battericeller forpliktet seg til bærekraftig produksjon av høyenergibatterier, både sosialt, miljømessig og økonomisk.

Volkswagen ønsker å inkludere alle sine leverandører og samarbeidspartnere i arbeidet mot å bli klimanøytrale. I henhold til våre etiske retningslinjer er derfor våre direkte leverandører forpliktet å holde høye miljømessige og sosiale standarderOpens an external link.

Kompensasjonsprosjekter som skaper balanse

Verken Volkswagen eller alle leverandører er i stand til å unngå eller redusere alle CO2-utslipp. Der det ikke er mulig, kompenseres det for CO2-utslipp gjennom internasjonale, sertifiserte klimaprosjekter i henhold til anerkjente internasjonale standarder.

For å understøtte Volkswagens klimaprosjekter og utvikle egne prosjekter etter de høyeste standardene, inngikk prosjektutvikleren ClimatePartner og Volkswagen et samarbeid om kompensasjonsprosjekter i 2022.

Disse prosjektene skal blant annet beskytte mot avskoging av regnskog, da regnskog binder og lagrer CO2

Illustrasjon: en vw id3 kjører mot vindmøller
Grønn strøm spiller en viktig rolle i reduksjonen av karbonutslippet fra elbiler.

Kjøre på grønn strøm

Det tredje området er bruk av grønn strøm til drift av elbilene våre. Volkswagen tilbyr flere tjenester for bruk av grønn strøm til lading av elbiler. Det gjelder først og fremst grønn strøm fra Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) og ladetjenesten We Charge som gir tilgang til ladepunkter over hele Europa, og spesielt hurtigladestasjonene fra Volkswagens partner IONITY.

For kunder som ikke kan lade med grønn strøm, jobber Volkswagen for å kompensere for disse strømvolumene. Selskapet støtter utviklingen av fornybar energi for dette formålet og dermed energiomstillingen i Europa.

Les mer om We Charge

For å gjøre det mer attraktivt for våre partnere å bruke grønn strøm, støtter Volkswagen utbyggingen av fornybar energi i industriell målestokk.

Et volum på rundt syv terrawattimer skal være klart innen 2025. Det tilsvarer det årlige behovet til 600 000 husholdninger. I tillegg til en enorm solcellepark i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, ble det satt opp en vindpark i Sverige i 2021. I 2022 ble flere solcelleparker etablert i Spania, England, Finland og Sverige. Flere prosjekter er på trappene over hele Europa i løpet av de neste årene.

Vår største utfordring ligger i å redusere karbonutslippene hos leverandører. Men også her øker vi gradvis vår innflytelse gjennom avtaler med våre samarbeidspartnere.

Gjenvinning og gjenbruk av batterier

Det fjerde området er gjenvinning av batterier. Dette er viktig for fremtiden, ikke bare for å redusere forbruket av råstoffer, men også på å gjenvinne stadig flere av bilens deler. I januar 2021 åpnet vi det første pilotanlegget for gjenvinning av batterier i den tyske byen Salzgitter. Målet er å gjenvinne så mye litium, mangan, kobolt og nikkel som mulig, og la disse materialene gå i et lukket kretsløp.

Målet er å oppnå en gjenvinningsandel på 90%. De verdifulle råstoffene sorteres og behandles mekanisk, før de gjennomgår en kjemisk resirkulering og føres tilbake til produksjonsprosessen. Noen av batteriene gjenbrukes og får et nytt liv i strømforsyningen til forretningsbygg eller private bygg.

Les mer om gjenbruk av elbilbatterier

Les mer om bærekraft fra Volkswagen

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 3 og 10 år fra bilens første registreringsdato. We / VW Connect Plus lisens må aktivt forlenges av kunde etter 2 år for år 3. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.